วิธีการตัดเย็บเสื้อผ้า

 

พื้นฐานการตัดเย็บเส้อผ้าดังนี้

การเนา

การด้น

การสอย

การติดกระดุม